uzletresz.com eladó cégek hirdetésére

uzletresz.com eladó cégek hirdetésére

Cégutódlás - mit is jelent ez?

2021. július 11. - uzletresz

cégutódlás azt a folyamatot ragadja meg, amelyben a családi vállalkozás tulajdonos-ügyvezetője átadja a vállalkozás vezetését, tipikusan a vállalkozás tulajdonának átruházásával egyidejűleg. A cégutódlás kiinduló oka számos lehet, csakúgy mint a megvalósítás formája. Ebben az értelemben a cégutódlás a generációváltás esetéhez képest tágabb kört foglal magában.

Cégutódlás fogalma

A cégutódlás - különösen német nyelvterületen - egy relatíve gyakran használt fogalom, nincs azonban egységes meghatározása. Számunkra az  IfM Bonn (Középvállalkozás Kutató Intézet, Bonn) által is használt cégutódlás fogalom tűnik a legpraktikusabbnak, így ezt vesszük alapul.
 
A kiindulópont maga a családi vállalkozás abban az értelemben, hogy a vállalkozás tulajdonának többségi része felett egy magánszemély önállóan vagy családtagjaival együtt rendelkezik, és egyúttal a vállalkozás irányítását is ez a magánszemély illetve családtagjai látják el. Röviden megfogalmazva tehát a tulajdon és az irányítás a tulajdonos-ügyvezető kezében összpontosul. 
 
Cégutódlás során ez a tulajdonos-ügyvezető átadja a vállalkozás irányítását. Ez jellemzően együtt jár az tulajdon átruházásával is. 
 
Az átadásnak számos oka lehet. A leggyakoribb természetesen az életkor, de emellett baleset, családtag betegsége, haláleset, vagy egyszerűen a napi üzlettől való visszavonulás igénye. A közös ezekben, hogy az ok az ügyvezető-tulajdonos személyével függ össze.
 
Mikor van szó cégutódlásról? A cégutódlás fogalma. Családi vállalkozás esetén a tulajdonos-ügyvezető átadja a vállalkozás irányítását - uzletresz.com Cégeladás Blog.

Cégutódlás formái

A cégutódlásnak három, egymástól sok szempontból eltérő formáját (esetkörét) szokás megkülönböztetni az alapján, hogy a vállalkozás utódlása: 
 • Családon belül 
 • Cégen belül, vagy
 • Külső vevőnek való értékesítéssel valósul meg.
A cikk a következő linken folytatódik: https://uzletresz.com/hu/blog/cegutodlas-mit-is-jelent-ez

Új szolgáltatásunk: uzletresz.com Private

Elindult oldalunkon belül a második cégeladás platform uzletresz.com Private néven. Az új platform kibővített, és az eggyel nagyobb méretű eladó cégekre optimalizált szolgáltatáscsomaggal, jutalékos (sikerdíjas) rendszerben áll a cégadásvételi piac rendelkezésére.

Háttér: mi az elgondolás az uzletresz.com Private mögött?

Amikor elkezdtünk az oldal megalkotásán gondolkodni, akkor nem annyira az volt a kérdés meg lehet-e csinálni az oldalt, hanem inkább az, hogy más miért nem csinálta ezt már meg, nem szabad ezzel foglalkozni, vagy mi miatt? 
 
Emiatt is megnyugtató volt hallani, hogy bizony mást is foglalkoztatott már az a kérdés, hogy amit kitalált, azt más miért nem csinálta már meg, hiszen annyira kézenfekvő. És ez még olyan hatalmas piacon is igaz, mint mondjuk az USA. (Az interjúban szereplő Rich Barton több igazán sikeres startup, mint például az egyik legnagyobb amerikai ingatlanportál alapítója.) 
 
Emiatt is természetesen megnéztük, hogy más országokban hogyan működnek a cégadásvétellel foglalkozó oldalak, és a külföldi mintákból a legjobbnak talált elemeket a saját ízlésünk és megközelítésünk szerint továbbgondoltuk, annak érdekében, hogy a külföldi mintákból kiindulva ugyan, de valami egyedit hozzunk létre. Ennek a továbbgondolásnak a része, hogy az oldalon belül eleve két platformot terveztünk. 
 
Szakmabeliként hosszú évek alatt számos cégadásvételben működtünk közre az egészen egyszerűektől a több tízmillió EUR értékű tranzakciókig, hazai és külföldi pályán is. Így egyértelmű volt, hogy ugyanazzal a megközelítéssel nem lehet egyszerre több szegmenst megfelelően kiszolgálni, miközben a tranzakciós tanácsadás olyan hozzáadott értéket termel, amelynek bőven van terepe. 
 
Az USA-ban immár évszázadok óta adnak és vesznek vállalkozásokat szabadpiaci körülmények között. Ehhez kiépült a megfelelő tanácsadói infrastruktúra is, a legegyszerűbbtől a legnagyobb hozzáadott értéket nyújtó tanácsadókig. Erről hatalmas adatmennyiség áll rendelkezésre, nemcsak mennyiségben, de időtávon is. 
 
Ebből az adatmennyiségből kitűnik, hogy ahol nagyobb hozzáadott értéket nyújtó, “drágább” tanácsadó működik közre, adott esetben kellő időt kapva a vállalkozás eladásra való felkészítésére, ott jellemzően a vevők nemcsak magasabb árat hajlandóak fizetni (például mert jobban szervezett, jobban átlátható céget kapnak, amelynek a megvételében kisebb kockázatot érzékelnek), és így jellemzően a magasabb tanácsadói díj is kényelmesen megtérül, hanem - és ebben van az igazán szignifikáns különbség - annak az esélye is jelentősen megnő, hogy egyáltalán lesz vevő, és a cégeladás egyáltalán megtörténik, merthogy még az USA-ban sem lehet mindent eladni. 
 
Standard platformmal mostanra összegyűlt a kellő tapasztalat ahhoz, hogy nyugodtan el tudjuk indítani mellé a Private platformot. Egyúttal a jelenlegi platform felveszi az uzletresz.com Standard nevet.
 

Cégutódlás helyzete Németországban

cégutódlás még olyan fejlett gazdaságban is gyakran nehéz folyamat, mint Németország. A Német Ipari és Kereskedelmi Kamara beszámolója szerint rekordszámban keresik fel cégutódlást segítő tanácsadását, sokan úgy, hogy még nem találták meg a vállalkozásukat átvevő személyt. Érdemes ezért kellő időben elkezdeni a felkészülést a vállalkozás átadására.

A Német Ipari és Kereskedelmi Kamara (DIHK) a napokban tette közzé cégutódlási jelentését az 2019-es évről. Alábbiakban ennek főbb megállapításaiból válogattunk. 
 
A DIHK cégutódlást segítő tanácsadásán résztvevő cégtulajdonosok 48%-a a tanácsadás kezdetekor még nem találta meg az utódját a cégnél, vagyis nehézséggel szembesült ennek során. 
 
A tulajdonosok számára természetesen sokszor nem könnyű a hosszú évek munkájával létrehozott vállalkozást feladni. Bizonyára számos magyarországi cégtulajdonos is magára ismer abban, hogy a DIHK kimutatása szerint a németországi vállalkozók 38%-a számára érzelmi nehézséget okoz az életművük átadása, így ez korántsem egyedi jelenség. 
 
Feltehetőleg ezzel is összefüggésben áll, hogy a DIHK számítása szerint a cégtulajdonosok 43%-a a cégeladási folyamat kezdetén túlzott eladási árat határoz meg. Eközben a potenciális cégutódok számára a vételár előteremtése jelentős pénzügyi kihívás - 39%-uk számára ez nehézséget jelent, még ebben a rekord alacsony kamatkörnyezetben is. 
 
A cikk a következő linken folytatódik: https://uzletresz.com/hu/blog/cegutodlas-helyzete-nemetorszagban 

Earn-out - kifizetés a cégeladás után is

Hogyan részesedhet a már eladott cégének az eredményéből?

Eladó vállalkozás vevője számára a cégvásárlás számos kockázattal jár. Ezek egy része abból fakad, hogy az eladó vállalkozás meg tudja-e őrizni addigi bevételszerző képességét és legalább fenn tudja-e tartani addigi eredményességét a cégadásvételt követően is.
 
Ez különösen akkor kerül előtérbe, amikor
 • az eladó-cégalapító, vagy a menedzsmentben napi szinten tevékenykedő tulajdonostársak távozása nehezen megbecsülhető kihatással jár az eladó vállalkozás üzletmenetére
 • az eladó úgy ítéli meg, hogy a múltbeli dinamikus növekedés a következő években is fenntartható, és ezt érvényesíteni kívánja az eladási árban, vagy
 • a vállalkozás olyan üzleti tervekkel rendelkezik, amelyekben megvan a jelentős növekedés potenciálja, sikerük azonban nem garantálható. 
Ezeket a kockázatokat mérsékelheti az earn-out megoldás.
 
Látszatra ez hasonló lehet az eladó általi finanszírozáshoz:
 • Azonban eltérő cél szolgál: earn-out megoldás esetén a vételár összegét kiigazítják a felek az eladó vállalkozás későbbi eredményessége függvényében, vagy még inkább abban a formában jelenik meg, hogy az eladó a vételáron felül meghatározott ideig további kifizetést kap a cégből, amennyiben az a megállapodott jövedelmezőséget eléri vagy más mutatószámot teljesít.
 • És eltérő a potenciális végkifejlete: eladó általi finanszírozás esetén, amennyiben az eladó nem kapja meg a megállapodott összeget, akkor él a biztosítékokkal, és végeredményben visszaveszi a cégét. Ezzel szemben earn-out esetén a legkedvezőtlenebb kifejlet az, hogy a vállalkozás eredményessége nem éri el a remélt szintet, és az eladó nem kap további kifizetést az eredetileg meghatározott (alap)vételáron felül.

Mit hozott az üzleti titok külön szabályozása?

Az üzleti titok jelentősen hozzájárulhat a vállalkozás versenyelőnyéhez, amelyet azonban csak akkor véd a törvény, ha a jogosult maga is megtette a védelme érdekében az ésszerűen elvárható lépéseket. Az új szabályozás egy helyre gyűjtötte az üzleti titokra vonatkozó szabályokat, és új keretbe foglalva kiemelte annak vagyoni értékét.

Az új szabályozás háttere

A TRIPS egyezmény még a 90-es években ugyan jelentős lépés volt az üzleti titokra vonatkozó szabályozás világszerte történő összehangolásában, ennek ellenére az EU tagországai között jelentős különbségek maradtak. 
 
Ezt kívánja áthidalni az üzleti információk védelméről szóló irányelv, melynek a magyarországi átültetése az üzleti titok védelméről szóló külön törvény.
 
Modernebb felfogást tükrözve ezáltal az üzleti titok szabályozása kikerült a Ptk személyiségi jogi részéből, és közelebb került a szellemi tulajdonjogokhoz. Ennek megfelelően immár nem személyiségi jogi jellegű, hanem a külön jogszabályban biztosított, vagyoni jogi jellegű védelmet élvez.
 
Ez egyúttal feloldja a Ptk-nak azt a korábbi megoldását, hogy az üzleti titok személyiségi jogi védelmet élvezett, miközben forgalomképes és elidegeníthető is volt, amely személyhez űződő jogoknál meglehetősen szokatlan.
 
Ráadásul az üzleti titoknak a gazdasági verseny szempontjából jelentős vetületét a Tpvt. nevű törvény tartalmazta, amely nem segítette a tisztánlátást.

Mi is az üzleti titok most?

Az üzleti titok által biztosított védelem körébe nemcsak a technologiai ismeretek: gyártási folyamatok, összetevők, eljárások tartozhatnak, hanem a kereskedelmi információk körébe tartozó üzleti stratégiára, beszállítókra vonatkozó információk, vevői adatbázisok, üzleti tervek, piackutatások.
 
Sőt az üzleti titok harmadik típusának számít a know-how (magyar szóhasználatban a védett ismeret), amely a rögzített formában rendelkezésre álló műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeretet jelöli azzal, hogy annak azonosíthatónak kell lennie.
 
Maga a törvény azonban nem egy példálózó felsorolást, hanem meghatározást ad, amelynek az legfontosabb elemei, hogy az üzleti titok:
 • gazdasági tevékenységhez kapcsolódik
 • titkos, de legalábbis nem könnyen hozzáférhető
 • vagyoni értékkel bír, és
 • a titokban tartása érdekében a titok jogosultja az ésszerűen elvárható lépéseket megtette.

Eladó általi finanszírozás - hogyan is működik ez?

Különösnek hangzó fogalom, amely mégis egy praktikus megoldást takar, és könnyen lehet, hogy éppen ezen múlik, hogy eladó és vevő megtalálja a közös pontot a cégadásvétel során.

Cégeladás esetén a vételár finanszírozásának két alapvető forrása a vevő tőkéje és az általa igénybe vett külső finanszírozás.

Amennyiben a cégvásárláshoz az így rendelkezésre álló forrás kevesebb mint a vételár, akkor szerephez juthat az eladó általi finanszírozás, amelynek praktikus formája a vételár részletekben történő megfizetése néhány sajátossággal.

Ez esetben az eladó vállalkozás tulajdonosa később jut hozzá a vételárhoz, és ebben az értelemben finanszírozza a vevő cégvásárlását.

Mivel ez a részletfizetés időtartamára továbbra is egymáshoz köti az eladó vállalkozás tulajdonosát és a vevőt, ezért van néhány alapvető kérdés, amelyeket a felek rendezniük kell.

A cikk a következő linken folytatódik: https://uzletresz.com/hu/blog/elado-altali-finanszirozas-hogyan-is-mukodik-ez

Ki venné meg a cégét?

A potenciális vevő 6 típusa, akivel az eladó cég értékesítése során számolhat.

Ha egyszer eldöntötte, hogy eladja a cégét, a megfelelő vevő megtalálása az egyik legnagyobb feladat.

Szinte bizonyos, hogy az egyes érdeklődők eltérő lehetőségekkel rendelkeznek, és eltérő értéket képvisel számukra a vállalkozás, amely meghatározza, hogy milyen erős az érdeklődésük a cég iránt.

Ezen felül azonban eltérő lehet a cégvásárlás indoka és célja is. Ezt alapul véve bemutatunk 6 tipikus vevőjelölt típust.

Pénzügyi befektető 

A pénzügyi befektető értékeli a vállalkozásában már megteremtett értéket, és látja benne a további potenciált. Nem tud, vagy nem akar azonban a napi működtetésben részt venni akkor sem, ha adott esetben más területen már szerzett vállalkozóként gyakorlatot.

Fokozottan rá van utalva nem pusztán arra, hogy az eladó vállalkozás kiforrott üzleti gyakorlattal és átlátható folyamatokkal rendelkezzen, de arra is, hogy vagy maga a cégalapító, vagy olyan hozzáértő menedzsment maradjon meg a kormánynál, amely képes a vállalkozás hatékony és nyereséges működtetésére.

A vételáron felül a pénzügyi befektető további tőkét vagy kölcsönt is nyújthat a cégnek, amely könnyebbséget jelenthet ugyan a napi működtetésben, azonban a pénzügyi befektetés együtt jár azzal, hogy a befektető igénye szerint közvetlenül vagy kevésbbé közvetlenül, de folyamatosan ellenőrizhesse a cég működését.

Ennek biztosítására tipikusan komplex ellenőrzési, beszámolási szabályok kerülnek kialakításra. Amennyiben a befektető csak kisebbségi részesedést szerez az eladó vállalkozásban, akkor mindez összetett feltételekhez kötött eladási és vételi jogokkal, valamint szindikátusi szerződéssel megtámogatva történik.

A cikk a következő linken folytatódik: https://uzletresz.com/hu/blog/ki-venne-meg-a-ceget

uzletresz.com | Cégértékesítési és tőkebevonási portál

Kft formában működő eladó cégek és eladó vállalkozások

Hirdetési oldal integráltan igénybe vehető tranzakciós tanácsadással Kft formában működő
eladó cégek, üzletrészek, és vállalkozások eladó eszközállományai adásvételéhez.
Cégvásárlás és eladás témák a Cégeladás blogban.

Lépjen velünk kapcsolatba, amennyiben a közeljövőben eladni tervezi a vállalkozását, vagy
már döntött is az eladásról.

Vegye igénybe a cégeladásra felkészítést, hogy növelje esélyét a sikeres cégeladásra.

Az eladó cég méretének és az igényelt szakmai támogatás függvényében két platform is
rendelkezésre áll az eladó vállalkozások tulajdonosai számára:

 • Standard platform: jelképes összegért egyszerűen és gyorsan feladhatja a hirdetét,
  amennyiben saját kezében tartaná már az érdeklődőkkel való kapcsolatfelvételt is
 • Private platform: szakmai tanácsadással és a folyamat koordinálásával működünk közre a
  cégeladás folyamatában sikerdíjas megállapodás alapján.
  Jelentős számú potenciális vevővel illetve befektetővel állunk kapcsolatban, így nem
  nyilvános megbízás is lehetséges cégeladásra vagy kisebbségi tulajdonrész befektetőnek
  való értékesítésére.

Lépjen velünk kapcsolatba a honlapon keresztül, vagy az info@uzletresz.com email címen.

uzletresz.com | Cégértékesítési és tőkebevonási portál

Ki lehet a vevő, ha eladásra kerül a vállalkozás?

A gyakran hosszú éveken át épített vállalkozás eladása jelentős döntés a vállalkozó életében.

Alakuljon bárhogy a helyzet, érdemes átnézni a lehetőségeket, megvizsgálni, ki lehet a legjobb vevő.

A feladat ilyenkor az, hogy minél több potenciális érdeklődőhöz eljusson az eladó vállalkozás. Erre a szerepre célszerű cégek adásvételével foglalkozó, specializált hirdetési oldalt igénybe venni. Ilyen az uzletresz.com cégértékesítési és tőkebevonási portál, amelynek nagy előnye, hogy integráltan igénybe vehető tanácsadással áll az ügyfelek rendelkezésére a Kft. formában működő cégek, azok üzletrészei, illetve eszközállományok eladásához, vételéhez.

Mi ennek az előnye? Az uzletresz.com esetében a vállalat méretéhez és igényeihez igazodó szolgáltatáscsomag vehető igénybe, a Kft. tulajdonosai két platform között választhatnak, a szakértők pedig a szükséges tanácsadással segítik az eladókat a folyamatban. 

süti beállítások módosítása